Mål och vision

Föreningen skall vara politiskt obunden och ha till ändamål att på fastigheten Berget i Degerfors, i bevarad miljö, skapa ett levande kulturcentrum för kommunens innevånare och tillresta samt ansvara för och bedriva verksamhet där.
 

Organisation

Styrelsen håller möte en måndag i varje månad kl 18.30 med uppehåll för juli och augusti

Ärenden som skall behandlas av styrelsen lämnas i Föreningens postlåda på Kulturcentrum Berget, till ordföranden, sekreteraren eller via E-post i menyraden. Lämna gärna även förslag i förslagslådan utanför caféet!

Platsansvarig
Cecilia Boström

Styrelse Berget mars 2024 till mars 2025

Ordförande 
Ulla Pedersen Werner

Vice Ordförande 
Lena Erlandsson

Sekreterare
Ing-Marie Larsson

Ledamöter
Tord Saxin
Sören Hedberg
Lars Myr
Annica Byfeldt


Suppleater
Ritva Nordh
Catrine Lindgren
Margareta Ström
Anita Lidberg

Revisorer
Stig Eriksson
Karin Jansson

Valberedning
Margareta Andersson
Jan Byfeldt

Revisorsuppleanter
Charlotte Schreck Pettersson