Mål och vision

Föreningen skall vara politiskt obunden och ha till ändamål att på fastigheten Berget i Degerfors, i bevarad miljö, skapa ett levande kulturcentrum för kommunens innevånare och tillresta samt ansvara för och bedriva verksamhet där.
 

Organisation

Styrelsen håller möte en måndag i varje månad kl 18.30 med uppehåll för juli och augusti

Ärenden som skall behandlas av styrelsen lämnas i Föreningens postlåda på Kulturcentrum Berget, till ordföranden, sekreteraren eller via E-post i menyraden. Lämna gärna även förslag i förslagslådan utanför caféet!

Platsansvarig
Cecilia Boström

Styrelse Berget mars 2023 till mars 2024

Ordförande 
Ing-Marie Larsson 

Vice Ordförande 
Anita Lidberg

Sekreterare
Annelie Jansson

Ledamöter
Tord Saxin
Sören Hedberg
Lena Erlandsson
Annica Byfeldt
Björn Pettersson

Suppleater
Inga-Lill Hellström
Catrine Lindgren
Lars Myr
Ulla Pedersen Werner
Torbjörn Stanser

Revisorer
Stig Eriksson
Karin Jansson

Valberedning
Margareta Andersson
Jan Byfeldt

Revisorsuppleanter
Charlotte Schreck Pettersson