Leaderprojetet, Kulturcentrum Berget
För att ytterligare utveckla tillgängligheten för besökare hos oss på Kulturcentrum Berget ansöktes under våren 2021 medel via Leaderprojektet till att bygga en altan på baksidan av cafébyggnaden, ut mot parkeringen. Tanken var att altanen i huvudsak skulle ge äldre och rörelsehindrade bättre till gänglighet till caféet via en direkt sammankoppling med vår handikappsparkering. Altanen är numera ock så en naturlig samlingsplats för gruppbesökare. Långsiktigt har altanbygget vid Kulturcentrum Berget med sin naturliga närhet till de berömda Sveafallen ytterligare förbättrat och utvecklat platsen som ett mycket attraktivt besöksmål i Degerfors kommun.