Mål och vision

Föreningen skall vara politiskt obunden och ha till ändamål att på fastigheten Berget i Degerfors, i bevarad miljö, skapa ett levande kulturcentrum för kommunens innevånare och tillresta samt ansvara för och bedriva verksamhet där.
 

Organisation

Styrelsen håller möte andra tisdagen i varje månad kl 18.30.

Ärenden som skall behandlas av styrelsen lämnas i Föreningens postlåda på Kulturcentrum Berget, till ordföranden, sekreteraren eller via E-post i menyraden.

Ordförande 
Ing-Marie Larsson 

Vice Ordförande 
Anita Lidberg

Sekreterare
Charlotte Schreck Pettersson

Ledamöter
Tord Saxin
Sören Hedberg
Per Erik Persson
Annica Byfeldt
Gunmari Dalberg

Suppleater
Inga-Lill Hellström
Catrine Lindgren
Lars Myr
Marianne Nyström
Lena Erlandsson
Ulla Pedersen Werner
Torbjörn Stanser

Revisorer
Stig Eriksson
Karin Jansson

Valberedning
Margareta Andersson
Jan Byfeldt

Revisorsuppleanter
Björn Petterson
Birgitta Petterson