Mål och vision

Föreningen skall vara politiskt obunden och ha till ändamål att på fastigheten Berget i Degerfors, i bevarad miljö, skapa ett levande kulturcentrum för kommunens innevånare och tillresta samt ansvara för och bedriva verksamhet där.

Vi bygger, vi planerar och vi drömmer här på Berget.
Vi planerar även för att låta barnen komma nära naturen, få träffa djuren, gå på upptäcksfärder i Sveafallen
och få en rolig upplevelse under deras vistelse här på Berget.
Vår vision är Berget som en naturlig mötesplats för alla åldrar.

Organisation

Styrelsen håller möte andra tisdagen i varje månad kl 18.30.

Ärenden som skall behandlas av styrelsen lämnas i Föreningens postlåda på Kulturcentrum Berget, till ordföranden, sekreteraren eller via E-post i menyraden.

Beslut vid årsmöte 2019-03-28

Ordförande 
Birgitta Pettersson 

Vice Ordförande 
Margareta Andersson

Kassör 

Tomas Landmark

Sekreterare
Ulla Lindgren

Ledamoter
Per-Erik Persson, Annica Byfelt, Sören Hedberg, Håkan Lindgren, Anita Lidberg

Suppleanter
Lasse Lidén, Inger Augustsson, Inga-Lill Hällström, Margareta Johansson, Lisbeth Skålberg, Barbro Sträng, Inger Hahne, 
Gun-Marie Dalberg, Gun Ehrström, Beng-Göran Bodin

Valberedning
Karl-Erik Björk, Jan Byfeldt, Amanda Olofsson

Revisorer
Elmer Borg, Karin Janzon, Revisorssuppleanter: Anita Falkenström