Organisation

Styrelsen håller möte andra tisdagen i varje månad kl 18.30.

Ärenden som skall behandlas av styrelsen lämnas i Föreningens postlåda på Kulturcentrum Berget, till ordföranden, sekreteraren eller via E-post i menyraden.

Ordförande 
Birgitta Pettersson 

Vice Ordförande 


Kassör 
Göran Bäckelin

Ledamoter
Per-Erik Persson, Gullan Edvardsson, Margareta Andersson, Lasse Lidén, Håkan Lindgren
och Björn Pettersson

Suppleanter
Barbro Sträng, Inger Hahne, Katja Hansen, Margareta Johansson,
Inga-Lill Hällström, Gun-Marie Dalberg, Inger Augustsson, Gun Ehrnström
och Monica Malmqvist

Valberedning
Britty Stendahl och Ann-Katrin Karlsson

Revisorer
Elmer Borg, Rigmor Nyman, Revisorssuppleanter: Anita Falkenström