Mål och vision

Föreningen skall vara politiskt obunden och ha till ändamål att på fastigheten Berget i Degerfors, i bevarad miljö, skapa ett levande kulturcentrum för kommunens innevånare och tillresta samt ansvara för och bedriva verksamhet där.

Vi bygger, vi planerar och vi drömmer här på Berget.
Vi planerar även för att låta barnen komma nära naturen, få träffa djuren, gå på upptäcksfärder i Sveafallen
och få en rolig upplevelse under deras vistelse här på Berget.
Vår vision är Berget som en naturlig mötesplats för alla åldrar.