Arbeta ideellt

För att leva upp till målen i stadgarna och skapa ett levande Kulturcentrum Berget, bedriver föreningen en rad verksamheter med hjälp av medlemmarnas ideella arbete. Vill du också delta? Inga förkunskaper behövs och du utbildas av andra medlemmar.

Kontakta föreningens kansli på tel 0586-484 05.