Museum

I muséet visas hur arbetarna som bodde på Berget levde vid sekelskiftet. Under sommaren står dörren till muséet öppen för visning, men det är inte bemannat. Visning/guidning övriga tider bokas på Kansliet 0586 - 484 05.

Vi håller också på att bygga upp ett muséum med kläder från sekelskiftet och framåt. Du hittar kläderna på vinden ovanför Zari Ateljé.