Museum

I muséet visas hur arbetarna som bodde på Berget levde vid sekelskiftet.
Dörren till muséet är öppen för visning året runt, men det är inte bemannat.
Visning/guidning övriga tider bokas på Kansliet 0586 - 484 05.

Vi har även ett muséum med kläder från sekelskiftet och framåt.
Du hittar kläderna på vinden ovanför Zari Ateljé.